Back Order
kit chan

陳潔儀 – KIT CHAN

S$76.00

Available on backorder

母盘后期补足及调校由德国著名「老虎鱼」工程师处理
180克处女胶製 MADE IN GERMANY 保持最原音效果

Pre Mastering/DMM Disc Cutting by Hans-Joerg Maucksch & Gunter Pauler Acoustics, Northeim – Germany


Product Details:


Side A
1) 心痛
2) 等了又等 (雪狼湖版)
3) 來夜方長 (陳潔儀 + 蘇永康)
4) 擔心
5) 逼的太緊
6) 喜歡你
Side B
1) 祈求可以共你活一天 (雪狼湖版)
2) 越吻越傷心 (陳潔儀 + 蘇永康)
3) 拔河
4) 似水流年
5) 不知不覺 (陳潔儀 + 林保重怡)
6) 傷了和氣
7) 傷心

0 items